NOVOKŘTĚNCI – HUTERITÉ – HABÁNI

Región a stopy dějin

Jejich vliv na kulturu v naší oblasti byl mnohostranný a trvalý ale dlouhou dobu nepoznaný. Novokřtěnci, považování za „třetí křídlo reformace“ byly tvrdě pronásledováni a vytlačeni z jižní Moravy, západního Slovenska a rakouského Weinviertel. Nakonec upadli v zapomenutí.

 

Fotografie: Taura-Film, Louis Holzer